prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz

Człowiek jest świadomością istnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ zostało powołane w 2000 r. i jako rocznik ukazuje się od 2001, początkowo nakładem Wydawnictwa UR, od 2006 r. Wydawnictwa Naukowego Collegium Philosophicum IF UR, a od 2012 r. nakładem Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz poszczególne numery Pisma na stronie

http://www.sofia.sfks.org.pl

 

 

 

Strona główna

biogram

o filozofii ...

czytaj...

publikacje

wykłady

seminaria

konferencje

archiwum

 

Журнал Філософів Слов'янських Країн
Часопіс Філософаў Славянскіх Краін                                       
Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
Σ Ο Φ Ι Α
Časopis Filozofov Slovanských Krajín                                         Журнал Философoв Славянских Стран

Časopis Filozofu Slovanských Zemí

 

 

Pole tekstowe:
Prostokąt zaokrąglony: sofia@sfks.org.pl

strona główna

biogram

o filozofii ...

czytaj...

publikacje

wykłady

seminaria

konferencje

ΣΟΦΙΑ

archiwum