strona główna

biogram

o filozofii ...

czytaj...

publikacje

wykłady

seminaria

konferencje

ΣΟΦΙΑ

archiwum

 

 

 

 

 

 

artykuły w formacie pdf

 

Filozofia w Polsce, stan aktualny i perspektywy

 

 

Idea rozumu politycznego a przyszłość narodów słowiańskich

 

 

Klasyczna koncepcja prawdy: warunki jej możliwości i granice zasadności

 

 

Die Verantwortung als Begründung der Freiheit

 

 

Teoria poznania jako namysł nad transcendentalnymi warunkami poznania teoretycznego

 

 

Filosofia della fine e fine della filosofia

(Traduzione di Daniele Stasi)

link do strony czasopisma: Amaltea. Rivista trimestrale di cultura

 

 

Polemika wokół istnienia

 

 

U podstaw stawania kultury europejskiej. Wartości religijne, teoretyczne i polityczne [w:] Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, tom IV, Filozofia, Z. Władek i in. (red.), Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013, s. 425–438.

 

 

prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz

Strona główna

biogram

o filozofii ...

publikacje

wykłady

seminaria

konferencje

ΣΟΦΙΑ

archiwum

Człowiek jest świadomością istnienia