prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz

Człowiek jest świadomością istnienia

strona główna

biogram

o filozofii ...

czytaj...

publikacje

wykłady

seminaria

konferencje

ΣΟΦΙΑ

archiwum

 

 

 

 

 

Konferencje Filozofów Krajów Słowiańskich

 

www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl

 

Pole tekstowe: IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich

Filozofia a współczesność

22-24 IX 2014 r.

organizatorzy: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich ,

Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma "ΣΟΦΙΑ",  Stowarzyszenie „Jutro Nałęczów”

 

program.pdf

 

 

 

Pole tekstowe: VIII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich

 

 

Polityka a wartości i interesy

21–24 VI 2012 r.

organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma "ΣΟΦΙΑ", Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

 

program.pdf

 

 

 

Pole tekstowe: VII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich

 

Człowiek i jego pojęcie

16–19 VI 2010 r.

organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma "ΣΟΦΙΑ"

 

program.pdf

 

publikacja:

A.L. Zachariasz (red.), Człowiek i jego pojęcie, Wyd. UR,

Rzeszów 2011, ss. 426.

 

spis treści.pdf

 

Pole tekstowe: VI Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich

 

Poznanie teoretyczne a prawda

31 V–3 VI 2007 r.

organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma "ΣΟΦΙΑ"

 

publikacja:

A.L. Zachariasz (red.), Poznanie a prawda, Wyd. UR,

Rzeszów 2009, ss. 440.

 

spis treści.pdf

 

Pole tekstowe: V Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich

 

Filozofia w kulturach narodów słowiańskich

2–5 VI 2005 r.

organizatorzy: Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma "ΣΟΦΙΑ",

przy współudziale WSSG w Tyczynie

publikacja:

A.L. Zachariasz, Z. Stachowski (red.),

Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, Wyd. Naukowe

"Collegium Philosophicum" IF UR, Rzeszów 2007, ss. 476.

 

spis treści.pdf

 

 

Pole tekstowe: IV Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich

 

Byt i powinność. Status i funkcje wartości

29 V – 1 VI 2003 r.

organizatorzy: Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma "ΣΟΦΙΑ",

przy współudziale: Wydziału Filozofii Uniwersytetu im. Miecznikowa w Odessie

i Katedry Filozofii Uniwersytetu w Preszowie

 

publikacja:

A.L. Zachariasz (red. ),

Byt i powinność czyli status i funkcje wartości,

Wyd. UR, Rzeszów 2005, ss. 428.

 

Pole tekstowe: III Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich

 

Byt i możliwość jego ujęcia pojęciowego

23–25 XI 2001 r.

organizatorzy: Instytut Filozofii UR,

przy współudziale: Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie

publikacja:

A.L. Zachariasz (red. ), Byt i jego pojęcie,

Wyd. UR, Rzeszów 2003, ss. 472.

 

spis treści.pdf

 

Pole tekstowe: II Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich

 

Filozofia w krajach słowiańskich a procesy globalizacji kulturowej

i integracji politycznej Europy

8–10 XII 2000 r.

organizatorzy: Instytut Filozofii WSP w Rzeszowie

publikacja:

A.L. Zachariasz (red.), Narody słowiańskie wobec globalizacji,

Wyd. UR, Rzeszów 2003, ss. 312.

 

spis treści.pdf

 

Pole tekstowe: I Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich
 

 

Europejskie modele tolerancji

27–29 V 1999 r.

organizatorzy: Instytut Filozofii WSP w Rzeszowie, Wydział Filozofii i Socjologii

UMCS w Lublinie

przy współudziale: Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie oraz Katedry

UNESCO Praw Człowieka, Pokoju, Demokracji, Tolerancji i Wzajemnego

Zrozumienia Między Narodami z siedzibą w Kijowie.

 

publikacja:

A.L. Zachariasz, S. Symotiuk (red.),

Europejskie modele tolerancji,

Wyd. UR, Rzeszów 2001, ss. 352.

 

spis treści.pdf

Strona główna

biogram

o filozofii ...

czytaj...

publikacje

wykłady

seminaria

ΣΟΦΙΑ

archiwum

Obrady Okrągłego Stołu Filozofów Krajów Słowiańskich publikowane są

na łamach Pisma "ΣΟΦΙΑ"